Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ - Ο Πλούτωνας και το στοίχημα της ψυχής

Από την Εβίτα Ζαχαριάδου και την σχολή Αστρολογίας ΚΟΣΜΟΓΡΑΜΜΑ
Πληροφορίες:
https://www.facebook.com/events/1856492928009865/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22117%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου